Internet

Internetové iluze

Nedávno jsem na této stránce pochyboval o rychlosti technologického pokroku počítačů a slíbil zamyšlení nad mezí dopadu nových technologií na společnost. Jak vypadá dnešní internetový svět ve srovnání se světem roku 1994, kdy byl internet zpřístupněn veřejnosti, a co s rokem 1958, kdy byl vynalezen integrovaný obvod? Na jednu stranu jsou tyto světy k nepoznání – kde byly ještě nedávno místnosti plné lidí přepisujících písemnosti, jež expedovala stáda poslíčků, je dnes prázdno.

Lukeš D. Internetové iluze. Lidové Noviny. 2009.

Hackeři života

Když jsem se před několika lety na konferenci webových vývojářů v Barceloně zeptal jednoho amerického účastníka, co dělá, pokrčil rameny a řekl: „Já jsem jen takový starý hacker.“ Měl jsem se tedy začít obávat o osud svého bankovního účtu nebo hned po potřesení rukou běžet zkontrolovat svůj počítač? Hackeři mají v technologicky špatně informovaném tisku i mezi obecnou veřejností naprosto nezaslouženou negativní reputaci. Od samého počátku byl ovšem hacker ten, kdo se snažil ze střetnutí technologie a člověka vytěžit maximum estetického i funkčního požitku.

Lukeš D. Hackeři života. Lidové Noviny. 2009.

Jak Twitter změnil náš svět

Stranou pozornosti sociologů a antropologů vznikají díky novým technologiím virtuální davy

V porevolučním otevírání zavřených obzorů se na začátku

devadesátých let v Česku stala populární přes sto let stará kniha Gustava Le Bona Psychologie davu. Dav je podle Le Bona dehumanizujícím jevem, proměňujícím racionální jedince v bezhlavé stádo. Dílo kritizující masy našlo v postkomunistické sebereflexi přirozený ohlas. Vždyť masová hnutí propagovaná Marxem a Engelsem a uvedená do praxe Leninem a Maem přece nemohla být ničím jiným než dokladem teze o tyranii davů.

Lukeš D. Jak Twitter změnil náš svět. Lidové Noviny. 2009.

Alternative narrative forms 3: Terrible Mother Blog

This week Lydia Moore and Dominik Lukeš conclude their series of discussions on the subject of non-traditionally published literature with a look at a parenting blog Terrible Mother which is a part of a site for parent bloggers Offsprung.com.

Lukeš D. Alternative narrative forms 3: Terrible Mother Blog. Moore L, editor. Norwich: Future Radio 96.9; 2007.

Alternative narrative forms 2: Fanfiction

Lydia Moore and Dominik Lukeš continue their discussion of nontraditionally published narrative literature with a look at Katharyn Rosser’s fanfiction novel Sidestep Chronicle. You can read the whole work online. Other interesting works of fanfiction can be found at Fanfiction.net.

Lukeš D. Alternative narrative forms 2: Fanfiction. Moore L, editor. Norwich: Future Radio 96.9; 2007.

Přelud rychlosti

Submitted text with original title:

Digitální iluze: Přelud rychlosti

Lukeš D. Přelud rychlosti. Lidové Noviny. 2009:13.
Syndicate content