social issues

Jak lidská přirozenost ovlivňuje ekonomiku

Ekonomické teorie jsou založeny na předpokladech o lidském chování v kontextu materiálních motivací. V dnes populární teorii racionální volby se z člověka stává komputačně zpracovatelná iluze, která se skutečnému chování jednotlivcům podobá pouze z bezpečné vzdálenosti ekonomických kalkulací. Na tom není v principu nic špatného, v chemii také počítáme s ideálními plyny a ve fyzice s rychlostí světla ve vakuu.

Lukeš D. Jak lidská přirozenost ovlivňuje ekonomiku. Lidové Noviny. 2009.

Nejsme jako oni: Volání po trestu smrti pro teroristy lze pochopit, nikoli však schvalovat

Zaslouží si za své činy někdo zemřít? Máme právo člověka odsoudit k smrti a rozsudek pak vykonat? Tváří v tvář událostem posledních čtyř měsíců je nutné si tyto věčné a nepříjemné otázky opět položit a opět na ně hledat odpověď.

Lukeš D. Nejsme jako oni: Volání po trestu smrti pro teroristy lze pochopit, nikoli však schvalovat . Respekt. 2001;(52).

Jak vypadá vítězství terorismu?

Submitted draft:
Definice jsou důležité. Alespoň tak zní oficiální doktrína našeho post-osvícenského věku přebujelé racionality. Dnešní napjatá doba zdá se volá po definicích. Co je to terorismus, válka proti němu, náboženství, ideologie, oběť, hrdinství a víra. Zde nám je tedy osvícenské dědictví užitečné.

Lukeš D. Jak vypadá vítězství terorismu? Literární Noviny. 2005;16(52):6.
Syndicate content