discourse

Za Saddáma a Hitlera

Při příležitosti nadcházejícího stažení posledních britských vojáků z Iráku se v Británii opět ozývá volání po veřejném přezkoumání důvodů pro účast na této „americké“ válce. Samo o sobě to není nic až tak zajímavého, ale zarazilo mě, jak konzistentně i odpůrci války začínají slovy: „Jsem rád(a), že je Saddám pryč, ale ...“. Důvod, proč je daná osoba ze Saddámovy absence štěstím bez sebe, znějí většinou „byl to diktátor“, „použil chemické zbraně proti vlastním lidem“, „vedl policejní stát“, nebo dokonce „během své vlády zabil 200 lidí denně“.

Lukeš D. Za Saddáma a Hitlera. Lidové Noviny. 2009.

Discourse Analysis: Bluffer’s guide to why and how (not) to analyze discourse

Skeptical Discourse Analysis for non-Linguists Lukeš D. Discourse Analysis: Bluffer’s guide to why and how (not) to analyze discourse . University of East Anglia, Norwich; 2007.

Frame negotiation: From discourse strategies to conceptual structures

Abstract
One of the points of convergence for most cognitively-minded treatments of language today seems to be the concept of "frame". It appears in cognitive linguistics as well as other branches of language study in a variety of guises. Fillmore first used it to investigate the semantics of lexical items which was later extended by Lakoff into the concept of Idealized Cognitive Models. Some aspects of frames appear in the idea of "domain" as used by the conceptual metaphor theory.

Lukeš D. Frame negotiation: From discourse strategies to conceptual structures. In: International Cognitive Linguistics Conference. Krakow; 2007.
Syndicate content