Česká publicistika

Sekce obsahující články napsané pro česká média. Pokud je to možné, je uvedeno i datum vydání. Články se objevily v následujících publikacích:
  • Lidové Noviny
  • Literární Noviny
  • Respekt
  • Britské Listy
This section contains all my punditry in Czech. Who knows one day I may even get around to annotating it in English.