Czech - Česky

Doslov: O knize, jejím autorovi a kognitivní lingvistice

Overview of the importance of Women, Fire and Dangerous Things in the history of cognitive linguistics. Overview of Cognitive Linguistics since 1980 and its relationship to other sub-disciplines and its predecessors. [Full Czech text available on Cogling.info.]

Lukeš D. Doslov: O knize, jejím autorovi a kognitivní lingvistice. In: Lakoff, George: Ženy, oheň a nebezpečné věci: Co kategorie vypovídají o lidském myšlení. Praha: Triáda; 2006. p. 587-642.

A Man of Letters (and numbers)

~::::::::::~~~:::::::,,,,.....:I$:I:O7Z7+IIOI7Z77,$..                           

Česká publicistika

Sekce obsahující články napsané pro česká média. Pokud je to možné, je uvedeno i datum vydání. Články se objevily v následujících publikacích:
  • Lidové Noviny
  • Literární Noviny
  • Respekt
  • Britské Listy
This section contains all my punditry in Czech. Who knows one day I may even get around to annotating it in English.
Syndicate content