Czech - Česky

Hackeři života

Když jsem se před několika lety na konferenci webových vývojářů v Barceloně zeptal jednoho amerického účastníka, co dělá, pokrčil rameny a řekl: „Já jsem jen takový starý hacker.“ Měl jsem se tedy začít obávat o osud svého bankovního účtu nebo hned po potřesení rukou běžet zkontrolovat svůj počítač? Hackeři mají v technologicky špatně informovaném tisku i mezi obecnou veřejností naprosto nezaslouženou negativní reputaci. Od samého počátku byl ovšem hacker ten, kdo se snažil ze střetnutí technologie a člověka vytěžit maximum estetického i funkčního požitku.

Lukeš D. Hackeři života. Lidové Noviny. 2009.

Jak Twitter změnil náš svět

Stranou pozornosti sociologů a antropologů vznikají díky novým technologiím virtuální davy

V porevolučním otevírání zavřených obzorů se na začátku

devadesátých let v Česku stala populární přes sto let stará kniha Gustava Le Bona Psychologie davu. Dav je podle Le Bona dehumanizujícím jevem, proměňujícím racionální jedince v bezhlavé stádo. Dílo kritizující masy našlo v postkomunistické sebereflexi přirozený ohlas. Vždyť masová hnutí propagovaná Marxem a Engelsem a uvedená do praxe Leninem a Maem přece nemohla být ničím jiným než dokladem teze o tyranii davů.

Lukeš D. Jak Twitter změnil náš svět. Lidové Noviny. 2009.

Petříčkovy symboly a limity filozofie

Mám Miroslava Petříčka rád. Je mi sympatický typ filozofie, který dělá i způsob jakým ho dělá. Těší mě i to, že se neodvrací od analýzy současné doby jako takové, na rozdíl od grekorománského staromilství typického pro většinu moderní české filozofie.

Lukeš D. Petříčkovy symboly a limity filozofie. Prague; 2001.

Přelud rychlosti

Submitted text with original title:

Digitální iluze: Přelud rychlosti

Lukeš D. Přelud rychlosti. Lidové Noviny. 2009:13.
Syndicate content