Bibliography

Export 59 results:
Sort by: Keyword [ Type  (Desc)] Year
Filters: First Letter Of Keyword is P  [Clear All Filters]
Unpublished
Report
Radio Broadcast
Newspaper Articles
Lukeš D. Člověk žena. Lidové Noviny. 2002;15(40):13.
Lukeš D. Demokracie a demokratismus. Literární Noviny. 2005;16(10):6.
Lukeš D. Nikdy nebylo líp než …. Literární Noviny, Dok. revue 8. 2006;17(42):1.
Lukeš D. Válka proti liberalismu. Lidové Noviny. 2001;14(291):11.
Lukeš D. Za obzory vědy. Lidové Noviny. 2002;15(115):14.
Invited Presentations and Lectures
Conference Papers
Lukeš D. Epistemology of Educational Case Study. In: British Educational Research Association Conference. Institute of Education, London; 2007.
Lukeš D. Epistemology of Educational Case Study. In: British Educational Research Association Conference. Institute of Education, London; 2007.