Bibliography

Export 80 results:
Sort by: [ Keyword  (Desc)] Type Year
Filters: First Letter Of Keyword is C  [Clear All Filters]
A B [C] D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
Czech studies
Lukeš D. Terminologie a platonický svět gramatických idejí. In: Gramatická terminologie ve vyučování (Grammatical terminology and education). Prague; 2001. Abstract
Czech literature
Czech - Česky
Czech
culture
Lukeš D. Review of 'Shogun' by James Clavell. Moore L, editor. Norwich: Future Radio 96.9; 2007.
Lukeš D. Nikdy nebylo líp než …. Literární Noviny, Dok. revue 8. 2006;17(42):1.
Lukeš D. Review of 'Winetou' by Karl May. Moore L, editor. Norwich: Future Radio 96.9; 2007.
Lukeš D. Člověk žena. Lidové Noviny. 2002;15(40):13.
cultural relativity
critical discourse analysis
Corpus
construction grammar
conceptual integration
computing
computational linguistics
communism
commentary
comedy
cognitive linguistics
Lakoff G. Ženy, oheň a nebezpečné věci: Co kategorie vypovídají o naší mysli. Praha: Triáda; 2006.
86019136 GB87-48861 George Lakoff. Bibliography: p. 589-600. Includes indexes.
Lukeš D. Image Schemas in Second Language Learning and Instruction: A Case for a Multidisciplinary Approach. In: Image Schemas and Linguistic Relativity, Language Culture and Mind. Portsmouth; 2004. Abstract
Lukeš D. Doslov: O knize, jejím autorovi a kognitivní lingvistice. In: Lakoff, George: Ženy, oheň a nebezpečné věci: Co kategorie vypovídají o lidském myšlení. Praha: Triáda; 2006. p. 587-642. Abstract
civilization
Lukeš D. Demokracie a demokratismus. Literární Noviny. 2005;16(10):6.
children's literature
causality
case study