Bibliography

Export 148 results:
Sort by: [ Keyword  (Asc)] Type Year
Filters: Author is Lukeš, Dominik  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No Keywords
Lukeš D. Pouze tolerovat nestačí. Lidové Noviny. 2002;15(104):15.
Lukeš D. Čeština na internetu: Více než možnosti, které čekají. In: Setkání s češtinou (Meeting with Czech). Prague; 2001.
Lukeš D. Doslov: O knize, jejím autorovi a kognitivní lingvistice. In: Lakoff, George: Ženy, oheň a nebezpečné věci: Co kategorie vypovídají o lidském myšlení. Praha: Triáda; 2006. p. 587-642. Abstract
Lukeš D. Nikdy nebylo líp než …. Literární Noviny, Dok. revue 8. 2006;17(42):1.
Lukeš D. Terminologie a platonický svět gramatických idejí. In: Gramatická terminologie ve vyučování (Grammatical terminology and education). Prague; 2001. Abstract
Lukeš D. Za obzory vědy. Lidové Noviny. 2002;15(115):14.
Lukeš D. Open Source Community Models for Supporting Educational Practice. In: FE in HE, JISC Symposium. City College, Norwich; 2008.
Lukeš D. Člověk žena. Lidové Noviny. 2002;15(40):13.
Lukeš D, Donohue F, Mayhew-Smith P. Leading Personalisation. In: Collinson D, editor. Personalising Learner Voice. Vol 11. Lancaster: Centre for Excellence in Leadership; 2008. p. 7-23.
Lukeš D. Romeo nemusí zemřít. Literární Noviny. 2006;17(6):7.
Lukeš D. Budeš sekat romštinu. Lidové Noviny. 2008;21(292):Orientace.
Lukeš D. Nešťastné příhody. Lidové Noviny. 2001;14(245):16.
Lukeš D. Britský sen. Literární Noviny. 2005;16(52):7. Abstract
Lukeš D. Image Schemas in Second Language Learning and Instruction: A Case for a Multidisciplinary Approach. In: Image Schemas and Linguistic Relativity, Language Culture and Mind. Portsmouth; 2004. Abstract
Lukeš D. Válka proti liberalismu. Lidové Noviny. 2001;14(291):11.
911
anthropology
applied Linguistics
biography
blending
case study
causality
children's literature
civilization
Lukeš D. Demokracie a demokratismus. Literární Noviny. 2005;16(10):6.
cognitive linguistics