Bibliography

Export 1 results:
Sort by: [ Keyword  (Desc)] Type Year
Filters: Author is Lakoff, George  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
cognitive linguistics
Lakoff G. Ženy, oheň a nebezpečné věci: Co kategorie vypovídají o naší mysli. Praha: Triáda; 2006.
86019136 GB87-48861 George Lakoff. Bibliography: p. 589-600. Includes indexes.