Bibliography

Export 1 results:
Sort by: Keyword [ Type  (Asc)] Year
Filters: Author is Lakoff, George  [Clear All Filters]
Books
Lakoff G. Ženy, oheň a nebezpečné věci: Co kategorie vypovídají o naší mysli. Praha: Triáda; 2006.
86019136 GB87-48861 George Lakoff. Bibliography: p. 589-600. Includes indexes.