Víceletá gymnázia

Publication Type:

Newspaper Articles

Source:

Lidové Noviny, Volume 14, Issue 82, Number 1, p.1 (2001)

URL:

http://full.nkp.cz/nkdb/view/mkdoc.asp?p1=LN2001040600000600

Keywords:

education, opinion

Abstract:

Nostalgie je mocná činitelka. Kolikrát jsem si za své neslavné kariéry na gymnáziu a pod vlivem Cesty do hlubin študákovy duše říkal, jak by bylo krásné, kdybych ijá mohl chodit na pořádné gymnázium, kde se musí místo ruštiny učit latina a kde mají všichni učitelé zajímavé přezdívky. Jedna ze změn, na které jsem se, vedle povolení pornografie, po roce 1989 nejvíce těšil, bylo právě zavedení osmiletých gymnázií, abych svůj sen mohl prožít alespoň nepřímo.