Petříčkovy symboly a limity filozofie

Mám Miroslava Petříčka rád. Je mi sympatický typ filozofie, který dělá i způsob jakým ho dělá. Těší mě i to, že se neodvrací od analýzy současné doby jako takové, na rozdíl od grekorománského staromilství typického pro většinu moderní české filozofie. V neposlední řadě musím ocenit jeho ochotu a snahu vzít své myšlenky a vystavit je testu srozumitelnosti ve sdělovacích prostředcích. Jeho článek Síla amerických symbolů v LN z 1. 10. 2001 je však spíše ukázkou toho, jak snadno je filozofie zmanipulovatelná a ráda se v zalíbení svého jazyka nechá svést do rigolů nejnižšího odporu. Ukázal také jak snadné je do filozofické mluvy zaobalit závěr, ke kterému chce filozof dospět na začátku. Ve zkratce, je jeho tezí to, že teroristé změnili taktiku a zvolili cíl symbolický spíše než praktický, toto se jim však nepodařilo, protože americké symboly ‚nesvazují‘ a ‚jsou apelem na osobní volbu‘. Dále tvrdí že význam symbolu WTC je ‚plovoucí a ne pevný‘, protože jej lze snadno nahradit. V podporu tohoto tvrzení uvádí americké výrazy ‚melting pot‘ a ‚projekt‘, díky nimž se Amerika stala zemí svobodné volby a pluralitního přístupu k životu. Celý text, v němž přesto zazněly důležité myšlenky, v podstatě vyznívá jako filozofická apologetika Spojených států a tím i jakékoli akce, kterou zvolí v odpověď na zničení WTC.
Už mnoho let obhajuji v osobních rozhovorech s českými intelektuály americký způsob života i kvality Američanů jako lidí, přesto si myslím, že takováto apologetika nejenže není na místě, ale navíc se opírá o neporozumění Americe. Myslím si také, že Petříčkovy teze jsou výsledkem (pro mě typické) filozofické nepoučenosti o fungování symbolů. Přestože analýza symbolů by měla být hlavní parketa filozofie, dělají s ní v naprosté většině filozofové psí kusy. U Miroslava Petříčka mě to překvapilo, proto jsem přisedl k počítači a snažím se tu zformulovat odpověď. Z problematického používání pojmu symbol pak plyne i nesprávná analýza konkrétních symbolů jako ‚melting pot‘, ‚God bless America‘, apod., jež jsou vytrženy z kulturního kontextu a nesprávně aplikovány na implicitní srovnání se symbolickým systémem Evropským a oním dalším (v tomto případě islámsko arabským).