K využití některých diagnostických metod v jazykovém vyučování

Publication Type:

Academic Journal Articles

Source:

Cizí Jazyky (Foreign Languages), Volume 46, Number 1, p.20-21 (2002)

URL:

http://www.fraus.cz/ep/cizi_jazyky/46/1/obsah.php3

Keywords:

education

Abstract:

Diagnostika v jazykovém vyučování - zjišťování schopností žáků a studentů ve vztahu k učení se cizím jazykům (aptitude testing). Hlediska diagnostiky zvláštností jednotlivých studentů - učební styly a mody, učební strategie,předpoklady k učení. Diagnostika jako nutná podmínka vhodné pomoci žákům a studentům. Předpoklady využití diagnostických metod při výuce cizích jazyků v praxi (programy Peace Corps). Učební styly a formát výuky..