Evropa a jazyky: K čertu s mateřštinou

Publication Type:

Newspaper Articles

Source:

Lidové Noviny, Volume 14, Issue 53, Number 20, p.20 (2001)

URL:

http://full.nkp.cz/nkdb/view/mkdoc.asp?p1=LN2001030300008500

Keywords:

Czech, language education, language politics, Linguistics

Abstract:

Ještě v době Husově znamenalo slovo "řeč" také "národ". Němci jsou němí, protože se nedokázali domluvit slovanštinou. Takové a jiné podobné myšlenky asi vyvolala rasová paměť v Oldřichu Uličném, když se vydal - v článku Evropská komunikace po česku na obranu naší mateřštiny (Orientace, 24. 2. 2000). Je mateřština pro nás takovou samozřejmostí, že se o ni nemusíme nijak zvlášť starat, je tedy v naprostém pořádku?