Čeština na internetu: Více než možnosti, které čekají

Lukeš D. Čeština na internetu: Více než možnosti, které čekají. In: Setkání s češtinou (Meeting with Czech). Prague; 2001.

Čeština již dnes není na internetu ani zdaleka jen popelkou zůstávající ve stínu velkých jazyků. Student češtiny má přístup k mnoha rozmanitým zdrojům. Tato prezentace shrnuje současný stav a nastiňuje další cestu pro rozvoj využití elektronických textů ve všech oblastech bohemistiky. Nejvíce se však soustředí na demonstraci systému Bohemica.com, zaměřeného na studenty češtiny jako cizího jazyka. Tento systém nejenže umožňuje lepší komunikaci mezi učitelem a studentem, ale také automatizuje ty části této interakce, které jsou mechanické, aniž by omezoval lidský kontakt. Zároveň taky poskytuje celou škálu hotových materiálů, které jsou pro studenty zdarma k dispozici na internetu.

 

  • Je ‚filozofie‘ výuky jazyků za pomoci počítačů dostatečně jasná v kontextu dostupných technologií?
  • Jsou učitelé stroje? Jak vidí nové technologie?
  • Proč nejsou používány jednoduché, levné a dostupné technologie?
  • Jak je možné tyto problémy překonat, aby:
    • se umožnil snadný a prospěšný vývoj materiálů
    • se umocnila komunikace mezi studenty a učiteli
    • podpořila ‚distribuovaná výuka‘ a nezávislé učení