2007

Lukeš, Dominik. Alternative narrative forms 2: Fanfiction In Platform, Edited by Lydia Moore. Norwich: Future Radio 96.9, 2007.
Lukeš, Dominik. Review of 'Winetou' by Karl May In Platform, Edited by Lydia Moore. Norwich: Future Radio 96.9, 2007.
Lukeš, Dominik. Review of Erich Kästner’s Emil books In Platform, Edited by Lydia Moore. Norwich: Future Radio 96.9, 2007.
Lukeš, Dominik. Review of 'Shogun' by James Clavell In Platform, Edited by Lydia Moore. Norwich: Future Radio 96.9, 2007.
Lukeš, Dominik. Review of 'Snow Crash' by Neal Stephenson In Platform, Edited by Lydia Moore. Norwich: Future Radio 96.9, 2007.

2006

Lakoff, George. Ženy, oheň a nebezpečné věci: Co kategorie vypovídají o naší mysli. Praha: Triáda, 2006.
86019136 GB87-48861 George Lakoff. Bibliography: p. 589-600. Includes indexes.
Lukeš, Dominik. "Doslov: O knize, jejím autorovi a kognitivní lingvistice." In Lakoff, George: Ženy, oheň a nebezpečné věci: Co kategorie vypovídají o lidském myšlení, 587-642. Praha: Triáda, 2006. Abstract
Lukeš, Dominik. "Terry Locke: Critical Discourse Analysis (review)." Cambridge Journal of Education 36 (2006): 138-140.
Lukeš, Dominik. "Romeo nemusí zemřít." Literární Noviny 17, no. 6 (2006): 7.
Lukeš, Dominik. "Nikdy nebylo líp než …." Literární Noviny, Dok. revue 8 17, no. 42 (2006): 1.
Lukeš, Dominik. "Lysky na severu." Lidové Noviny 19, no. 48 (2006).

2005

Lukeš, Dominik. "Conceptualizing the ‘Shape' of the Lesson: The Logistics of Learning." In Professional Teacher Development in the New Millennium: Proceedings of the 1st ELTA International Conference, edited by Ludmilla Stefani, 33-35. Tirana, Albania: ELTA, 2005.
Lukeš, Dominik. "Towards a classification of metaphor use." In Proceedings of the Third Interdiciplinary Workshop on Corpus-Based Approaches to Figurative Language, 27-34. Birmingham: University of Birmingham, 2005.
Lukeš, Dominik. "Britský sen." Literární Noviny 16, no. 52 (2005): 7. Abstract
Lukeš, Dominik. "Homosexualita a integrace." Literární Noviny 16, no. 50 (2005): 7. Abstract
Lukeš, Dominik. "Metafora trhu ve vzdělávání." Literární Noviny 16, no. 7 (2005): 3.
Lukeš, Dominik. "Demokracie a demokratismus." Literární Noviny 16, no. 10 (2005): 6.
Lukeš, Dominik. "Metaphors in Education." In Metaphor @ UEA. University of East Anglia, Norwich, 2005. Abstract

2004

Lukeš, Dominik. "Buchananova strašidla." Lidové Noviny 17, no. 236 (2004): 14. Abstract

2003